Üritusel Jakov LEŠKIN, Mira TEPPOR, Oleg MOŠENKO ja tema abikaasa, Viktor MERKUŠEV.

Üritused Transpordikooli sööklas.
Laua taga istub bajanist Igor JERMAKOV.
Raudteelaste päev. Endised raudteelased saabusid kitsarööpmelisega rongiga Lavassaarde. 1.08.2020.a
Endiste raudteelaste MTÜ esimene Juhatus.
Heljo PUNGAS, Lüdmilla SEIN, Viktor MERKUŠEV, Mira TEPPOR, Ain KIVISTU.
Raudtee patriootide-endiste raudteelaste ja teiste raudteealaste huviliste koondamise idee, selleks et säilitada raudtee ajalugu, võtta osa raudteetranspordi kultuuriajalooliste tähtpäevade ja objektide taastamisest ning tutvustamisest, sündis juba ammu.
Eesti Raudtee on alati olnud tuntud hoolitsusega oma endiste eakate töötajate eest.
Balti Raudtee kadumisel töötas Eesti Raudtee juures  Halastusfond (Eesti Raudtee Halastusfond), kes pööras tähelepanu ja osutas tuge eakatele raudteelastele-pensionäridele.
Tänu sellele Fondile endised raudteelased tundsid taas sidet oma armsa ettevõtte-Eesti Raudteega. Eesti Raudtee Halastusfond suutis säilitada kontakti eakate inimestega, vajaduse korral abivajajatele osutada materiaalset toetust.
2000-nda aasta kevadel Eesti Erastamisagentuur kuulutas riigi soovist müüa rahvusvahelisel oksjonil strateegilisele investorile 66% "Eesti Raudtee"aktsiaid.
Halastusfond lõpetas oma töö. Aga 2001. aasta märtsis toimus ka raudtee erastamine.
Kuid aja jooksul rahastamise allikad hakkasid hääbuma.

Katkesid sõidud ja ekskursioonid. Saadud rahadest piisas vaevalt pensionäridele jõululaua katmiseks. Juhatuse liikmetel, aga eriti Mira Tepporil, tuli pidevalt raudtee kontorite ukselinke kulutada.

Seda enam, juhatajate vastuvõtule saada polnud lihtne.

Suhtlemine uue aja juhtidega muutus keerukaks ka seetõttu, et nad ei mõistnud sugugi, milleks on vajalik selline ühing, kes sinna kuuluvad, ja miks nad raha küsivad.
2007-ndal aastal  riik omandas  Eesti raudtee taas. Aga endiste raudteelaste ühinemise idee sai reaalsuseks:
19.mail 2010.aastal moodustus Endiste Raudteelaste Mittetulundusühing.

Mitte väikest osa selles algatuses omas tolleaegne Eesti Raudtee juhtkond Riivo Sinijärve isikus, Endine Balti Raudtee ülem Oleg Mošenko ja loomulikult, raudteeala veteran, väsimatu ideede vedur-Mira Teppor.
16.augustil 2020.aastal Endiste Raudteelaste ühingu liikmete baasil loodi EESTI RAUDTEELASTE LIIT.

Perioodil  1919-1924  eksisteeris Eestis 
Eestimaa Raudteelaste Liit (Союз железнодорожников Эстонии).
See organisatsioon  ühendas Eesti raudteelasi ja peale erinevate ürituste täitis tänases mõistes ametiühingu rolli. Sel ajal Liit toimetas raudteelaste töötasu- ja sotsiaalse valdkonna alaseid läbirääkimisi.

Endisest Ühiskondlikust organisatsioonist tänane EESTI RAUDTEELASTE LIIT päris ainult eesti raudteelaste vabatahtliku ühinemise.
Nüüd võivad täieõiguslikeks Liidu liikmeteks olla mitte ainult endised raudteelased, vaid ka need, kes jätkavad tööd terasmagistraalil, olenemata tööstaazist.
Liitu võivad astuda ka teised juriidilised isikud, ühiskondlikud organisatsioonid ja ühingud, mis on moodustatud raudteetranspordi valdkonnas.

Saame elama mitte ainult möödunu meenutamisega, vaid näeme ka, kuidas elab raudtee täna, millised on plaanid selle majandusharu edaspidises arengus.
Selle taustal saavad olema kasulikud tänase raudtee raudteelaste suhtlemised  endiste raudteelastega.


Meie juhtlause: “Ustavus raudteelase elukutsele!“.
Juhindume sellest deviisist.
Soovime Liidu liikmetele raudset tervist ja kordaminekuid!
Aga oma partneritele soovime edu ning õitsenguid!
Ootame oma ridadesse energilisi ja talendikaid raudteelasi!
Teile põleb alati roheline tuli!

MTÜ EESTI RAUDTEELASTE LIIT juhatus.
Eriti puudutas see üksi elavaid eakaid. Fondi esimeheks, aga täpsemalt, selle juhatajaks oli nimetatud pensionär Anatoli Trussov.
Anatoli töötas terasmagistraalil peaaegu pool sajandit. Ta on töötanud vagunisaatjana, elektrimehaanikuna, rongibrigadirina, aga lõpus reisirongi ülemana.

Tema asetäitjaks on sama väärikas elukutseline raudteelane, kes omab  tiitlit "Auraudteelane", ja olnud reisirongi ülemaks - Mihhail Petuhhov.
Vähe, kes selleaegsetest pensionäridest ei tea väikest toakest aadressil
Lai tn.43, kus paiknes Eesti Raudtee Halastusfond.

Ühe Eesti Raudtee üksikuteks iseseisvateks üksusteks jaotamise algus oluliselt muutis keerukamaks Halastusfondi töö.
Eakaid endisi raudteelasi hakati jaotama uute ettevõtete kaupa. Kuid, moodustatud uued raudtee ettevõtted ei kiirustanud 
Halastusfondi toetamisega, aga peaettevõttele "Eesti Raudtee" üksinda toetada seda projekti oli raske.
Ühinemise põhiliseks eesmärgiks oli terasmagistraalil pikaajalise töö jooksul kujunenud sõbralike sidemete säilitamine raudteelaste vahel, osalemine  raudteelaste omavaheliste suhtlemiste rahvusvahelistes projektides.
Ühingu eksisteerimise esimestel aastatel Eesti Raudtee osutas olulist rahalist toetust.

Sellest jagus kõigeks, nii pühi pidada kui ka kuhugi sõita.
Külastati raudteejaamu, Eesti linnu… Oli ka sõite mööda Euroopat.
Tõsi, sellise sõidu eest tuli suur osa tuusiku maksumusest sõitjal ise maksta.
2017. ja 2018.aasta olid ühingu jaoks kõige raskemad.
Ainuke, mille jaoks õnnestus raha välja manguda neil aastail, olid Jõuluüritused. Jõuluajal juhatajad muutusid armulikumaks.

Pidupäeva tühistamine muutus keerukamaks ka seetõttu, et kogunemine endise Müürisepa nimelise Raudtee kutsekooli sööklasse polnud võimalik, kuna see kool (Transpordi kool) oli likvideeritud.
Nüüd tuli juba otsida ürituste läbiviimiseks kohta linnast.

Ühingu liikmete arv oli kasvanud ligi 120-ni.

Ettepanek kirjutada projekte ja tulla nendega raha küsima, oli eakatele inimestele võõras ning arusaamatu, kuna nad olid harjunud ehitama plaane ja viima läbi üritusi olemasolevatest vahenditest lähtudes.

Riivo SINIJÄRV
Oleg MOŠENKO
Mira TEPPOR
EESTI  RAUDTEE  HALASTUSFONDIST 
KUNI  EESTI  RAUDTEELASTE  LIIDUNI
© EESTI RAUDTEELASTE LIIT   2021
Pealeht
Üritused
Liikmesus
Kontakt
ELRON rongide sõiduplaanid
Lavassaare raudteemuuseum
Esimene naisrongijuht Eestis
Muuseumirong Avinurme alevikus
Tapa muuseum
Busside sõiduplaanid (peatus.ee)
TAGASI PÖÖRE
KEELE  MUUTMINE
ИЗМЕНЕНИТЬ ЯЗЫК
Eesti keeles
По-русски
Peolaudade taga on endised raudteelased. Pensionäride küsimustega tegeleb
Eesti Raudtee kommertsjuht Arthur RAICHMANN. Detsember 2019.a